with Brak komentarzy

Konieczność wyboru jest dla nas zawsze trudnym tematem. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Wszystko zależy również od tego czego ów wybór dotyczy. W błahych kwestiach życia codziennego dokonujemy wyboru średnio co minutę. Zaczynając od prozaicznych kwestii co zjemy na śniadanie, na wyborach życiowych kończąc. Te drugie są stanowczo trudniejsze i niejednokrotnie wymagają długich przemyśleń. Często sami nie radzimy sobie z dokonaniem wyboru i zanim zapadnie decyzja konsultujemy to z innymi. Zdarza się, że sięgamy po opinię rodziny, przyjaciela, znajomych. Wszystko zależy od tego jakiego aspektu naszego życia dotyczy wybór. Bywa i tak, że sprawy służbowe wolimy konsultować z rodziną, a sprawy prywatne z kolegami z pracy. Dzieje się tak dlatego, że często do podjęcia decyzji potrzebne jest chłodne spojrzenie z dystansu na sprawę. Do takiego podejścia przeważnie ciężko się przestawić gdy jesteśmy w centrum akcji. I tak właśnie kwestia rodzinna z koniecznością wyboru lepsza jest do omówienia i konsultacji z osobą z zewnątrz, gdzie mamy do czynienia z obiektywną oceną sytuacji.

Konsultacja w fazie podejmowania decyzji jest owocna w przypadku, gdy radzący jest zorientowany w sprawie, posiada wiedzę umożliwiającą analizę pełnej sytuacji, ale wynik bez względu na to jaki nastąpi wskutek podjęcia decyzji, nie ma bezpośrednio przełożenia na jego osobę. Rzadko zdarza się by osoba której bezpośrednio dotyczą aspekty podejmowanej decyzji, lub nawet tylko pośrednio, była właściwym doradcą. Nie możemy również oczekiwać wsparcia od osoby, która nie zna szczegółów tematu, ponieważ będzie się ona kierowała tylko tym, co wie. Jeśli okroimy tą wiedzę, to wówczas pokieruje się ona wyłącznie przekazanymi informacjami, a co za tym idzie wybór może okazać się chybiony i stronniczy.

Najlepszą osobą do analizy i podjęcia decyzji jesteśmy zatem my sami. Tylko my mamy pełną wiedzę o tym jakie są okoliczności konieczności dokonania wyboru. Jednocześnie wyłącznie my znamy nasze nastawienie do podejmowanej decyzji oraz nasze pragnienia i ewentualne następstwa jakich możemy się spodziewać znając siebie po podjęciu decyzji, bez względu na to jaka zapadnie.

Wszystko powyższe pokazuje nam dlaczego wielokrotnie jesteśmy rozczarowani doradztwem innych osób w naszych wyborach. Wielokrotnie przecież jest tak, że wiemy czego chcemy, ale potrzebujemy poparcia, a zdarza się że z powyższych powodów wybór sugerowany przez kogoś będzie totalnie rozbieżny z naszym, którego podświadomie już dokonaliśmy.

 

27. Lu, 2017

Follow Aneta:

Latest posts from

Leave a Reply